Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


přivítání nového roku

Vzhledem na vyhlášený nouzový stav v České republice se tradiční přivítání nového roku, který je spojený s ohňostrojem uskuteční dne 31.12.2020 ve 20,00 hodin. Ohňostroj bude odpálen u vánočního stromu bez jakéhokoliv občerstvení. Prosíme občany o dodržování nařízených vládních opatření.


Publikováno 28. 12. 2020 18:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dne 7.12.2020 od 18,00 hodin se v budově KD uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce. Osoby, které se zasedání zúčastní osobně, musí mít zajištěnu ochranu úst a nosu, rovněž musí dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 m.


Publikováno 2. 12. 2020 14:59
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

plánovaná údržba vodárenských zařízení v obci

 

Oznamujeme, že v 47 a 48 týdnu 2020 proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích Býškovice, Dolní a Horní Nětčice. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.

Pracovník zodpovědný za provádění těchto prací je – mistr PVH I. p. Štípek Václav, mobil 602 582 695.


Publikováno 19. 11. 2020 18:21
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Velkoobjemový kontejner

Oznamujeme občanům, že v pátek dne 13.11.2020 v odpoledních hodinách bude u budovy "staré školy" k dispozici velkoobjemový kontejner.


Publikováno 11. 11. 2020 8:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

ODpočet vody VaK Přerov

Oznamujeme občanům, že ve dnech 3.11.2020 a 4.11.2020 bude pracovnice VaK Přerov provádět odpočet vody.


Publikováno 31. 10. 2020 9:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

VaK Přerov

na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí – ÚP Přerov a po provedených analýzách se odvolává preventivní předběžné opatření a voda ze skupinového vodovodu Záhoří je pitná bez převaření.

Toto opatření se tyká obcí Ústí, Skalička, Kamenec, Paršovice, Rakov, Býškovice, Horní Nětčice, Vítonice, Žákovice, Blazice, Soběchleby, Radotín, Oprostovice, Bezuchov, Malhotice, Všechovice a Provodovice.


Publikováno 26. 10. 2020 15:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

COVID-19 od 22.10.2020

Od čtvrtka se v Česku opět zpřísňují koronavirová opatření. Omezení platí od čtvrtečních 6:00, naplánována jsou do začátku listopadu, kdy končí nouzový stav.

Vláda zakázala volný pohyb s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a v rámci podnikání
 • nezbytných cest za rodinou a blízkými
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb pro sebe či své blízké (patří sem i dobrovolnictví a sousedská výpomoc), jako jsou nákupy, starost o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot či vynášení odpadu
 • cest k lékaři či do zařízení sociálních služeb (i jako doprovod)
 • neodkladných cest na úřad (i jako doprovod)
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy, služeb včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče
 • cest do přírody, do parků či na chaty
 • cest za účelem vycestování z ČR
 • účasti na svatbě a pohřbu (v počtu ne vyšším než 10 osob) či návštěvy hřbitova
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Omezení pohybu

Vláda nařídila:

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše vyjmenovaných případů
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, kolegů z práce nebo výkonu činnosti, k níž je podle zákona třeba víc lidí; výjimku mají také děti, žáci a studenti při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné.

Shromažďování

Vláda omezila:

 • právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím - shromáždění se může účastnit nejvýše 100 lidí ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry, přičemž každý účastník je povinen mít roušku či jinou ochrannu dýchacích cest.

Obchody a služby

Vláda zakázala:

 • maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, což se dotkne třeba prodejen oblečení a bot nebo papírnictví a hračkářství
 • řada obchodů má však výjimku, což platí třeba pro prodejny potravin, lékárny, drogerie nebo prodejny krmiva pro zvířata, železářství, prodejny domácích potřeb či galanterie a otevřeno mohou mít třeba také květinářství.

Obchody, které mají výjimku a mohou zůstat otevřené:

prodejny potravin

prodejny pohonných hmot

prodejny paliv

prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží

lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků

prodejny malých domácích zvířat

prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata

prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží

prodejny novin a časopisů

prodejny tabákových výrobků

prádelny a čistírny

provozovny servisu a oprav silničních vozidel

prodejny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích

prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím

prodejny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany (jen pro výdej zásilek)

prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby

pokladny prodeje jízdenek

květinářství

provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví

prodejny textilního materiálu a textilní galanterie,

provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti

provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost

provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost

provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren

myčky automobilů

prodejny domácích potřeb a železářství

provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren

 

 • Také farmářské trhy budou moci fungovat i přes vyhlášená omezení pohybu a prodeje.
 • Ze služeb musí zavřít třeba kadeřníci, naopak otevřeno mohou mít pohřební služby, autoservisy nebo zámečnictví.

 

Omezení na úřadech

 • vláda uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby přešly na omezený provoz a omezily kontakt zaměstnanců s veřejností
 • měly by upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách.
 • úřední hodiny by se měly omezit na dva dny v týdnu v rozsahu pět hodin v daném dni

Publikováno 22. 10. 2020 8:59
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

sběr nebezpečného odpadu

Dne 31.10.2020 v čase od 9,30 do 10,00 hodin proběhne v naší obci u obchodu sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Jedná se o následující druhy odpadu: Dne 31.10.2020 v čase od 9,30 do 10,00 hodin proběhne v naší obci u obchodu sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.

Jedná se o následující druhy odpadu: 
 BARVY A PLECHOVKY OD BAREV A JINÝCH ŠKODLIVIN, ŘEDIDLA 

 VYJETÉ A FRITOVACÍ OLEJE

 STARÉ LÉKY A RTUŤOVÉ TEPLOMĚRY 

 PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN

 OPOTŘEBOVANÉ PNEUMATIKY 

 OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY VČETNĚ ELEKTROLYTU

 ZÁŘIVKY, VÝBOJKY

 TELEVIZORY, RÁDIA, LEDNIČKY, MRAZNIČKY 

 PRAČKY, TROUBY, SPORÁKY, VYSAVAČE

 PC MONITORY, TISKÁRNY, NOTEBOOKY

 DROBNÉ ELEKTRICKÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE


Publikováno 21. 10. 2020 9:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kde všude jsou nově povinné roušky

Roušky

 • Od 21. října platí povinnost nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Povinnost nosit roušky se od stejného data zavádí v motorových vozidlech s výjimkou situace, kdy se ve vozidle nachází pouze členové jedné domácnosti.
 • I nadále platí nosit roušky ve vnitřních prostorách budov mimo bydliště, či místo ubytování. Dále je lidé musí mít ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách veřejné dopravy.

Školy

 • Uzavřeny jsou všechny školy s výjimkou škol mateřských.
 • Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí.
 • Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích.

Restaurace

 • Uzavřeny jsou restaurace, kluby i bary. Je možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách.
 • Hotelové restaurace mohou mít otevřeno do 20:00 hodin.

Pití alkoholu

 • Platí zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Omezení shromažďování

 • Lidé se mohou shromažďovat v maximálním počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy a samosprávy.
 • Omezení se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců.
 • Svatby a pohřby se mohou konat nejvýše za účasti 30 osob.

Volnočasové aktivity

 • Zakázány jsou koncerty, filmová i divadelní představení, poutě či veletrhy.
 • Uzavřeny jsou galerie, muzea, zoologické zahrady, bazény i další obdobné kulturní a historické objekty.
 • Do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb mohou lidé vstupovat nejvýše ve skupinách dvou osob. Mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry.

Publikováno 21. 10. 2020 7:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

info od VaK Přerov

Vzhledem k předchozím intenzivním dešťovým srážkám, které způsobily zaplavení jímacího území na čerpací stanici Ústí, odkud je zásobována pitnou vodou oblast Záhoří, vyhlašujeme tímto po konzultaci z Krajskou hygienickou stanicí – ÚP Přerov preventivně, z důvodu předběžné opatrnosti, vodu ze skupinového vodovodu Záhoří do odvolání za pitnou pouze po převaření.

Správný způsob převařování vody je podle Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze následující: vodu uvedeme jednorázově do klokotavého varu, např. ve varné konvici, takže bublá celá její hladina (a voda má přibližně 100 °C), a pak ji necháme nejméně 10 minut stát a přirozeně chladnout (nedáváme do ní led ani ji během chladnutí nedáváme do lednice). Pro většinu účelů použití by se poté mělo vyčkat nejméně tak dlouho, než se voda ochladí na teplotu vhodnou k danému účelu použití. POZOR NA RIZIKO OPAŘENÍ! Tímto způsobem dojde k usmrcení všech rizikových mikroorganismů pro tuto možnou cestu nákazy.

Převařovat je třeba veškerou vodu, která se používá k pití, vaření, přípravě nápojů a jídel (zejména ovoce či zeleniny), čištění zubů a otevřených ran. Převařená a následně ochlazená voda by měla být používána i k péči o tělo malých dětí a osob s oslabenou imunitou a dále k čištění hraček a předmětů běžného užívání, které mohou kojenci a malé děti vkládat do úst.

Toto nařízení se týká obcí: Ústí, Skalička, Kamenec, Opatovice, Paršovice, Valšovice, Rakov, Býškovice, Horní Nětčice, Vítonice, Žákovice, Blazice, Dolní Nětčice, Soběchleby, Radotín, Oprostovice, Bezuchov, Malhotice, Všechovice, Provodovice, Lhota, Sovadina.

Dále upozorňujeme, že přechodně bude mírně zvýšena dávka volného chloru ve vodě.

O zrušení tohoto preventivního opatření budou dotčené obce informovány.


Publikováno 14. 10. 2020 13:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář