Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


sběr nebezpečného odpadu

Dne 31.10.2020 v čase od 9,30 do 10,00 hodin proběhne v naší obci u obchodu sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Jedná se o následující druhy odpadu: Dne 31.10.2020 v čase od 9,30 do 10,00 hodin proběhne v naší obci u obchodu sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad.

Jedná se o následující druhy odpadu: 
 BARVY A PLECHOVKY OD BAREV A JINÝCH ŠKODLIVIN, ŘEDIDLA 

 VYJETÉ A FRITOVACÍ OLEJE

 STARÉ LÉKY A RTUŤOVÉ TEPLOMĚRY 

 PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN

 OPOTŘEBOVANÉ PNEUMATIKY 

 OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY VČETNĚ ELEKTROLYTU

 ZÁŘIVKY, VÝBOJKY

 TELEVIZORY, RÁDIA, LEDNIČKY, MRAZNIČKY 

 PRAČKY, TROUBY, SPORÁKY, VYSAVAČE

 PC MONITORY, TISKÁRNY, NOTEBOOKY

 DROBNÉ ELEKTRICKÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE


Publikováno 21. 10. 2020 9:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kde všude jsou nově povinné roušky

Roušky

 • Od 21. října platí povinnost nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Povinnost nosit roušky se od stejného data zavádí v motorových vozidlech s výjimkou situace, kdy se ve vozidle nachází pouze členové jedné domácnosti.
 • I nadále platí nosit roušky ve vnitřních prostorách budov mimo bydliště, či místo ubytování. Dále je lidé musí mít ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách veřejné dopravy.

Školy

 • Uzavřeny jsou všechny školy s výjimkou škol mateřských.
 • Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí.
 • Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích.

Restaurace

 • Uzavřeny jsou restaurace, kluby i bary. Je možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách.
 • Hotelové restaurace mohou mít otevřeno do 20:00 hodin.

Pití alkoholu

 • Platí zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Omezení shromažďování

 • Lidé se mohou shromažďovat v maximálním počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy a samosprávy.
 • Omezení se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců.
 • Svatby a pohřby se mohou konat nejvýše za účasti 30 osob.

Volnočasové aktivity

 • Zakázány jsou koncerty, filmová i divadelní představení, poutě či veletrhy.
 • Uzavřeny jsou galerie, muzea, zoologické zahrady, bazény i další obdobné kulturní a historické objekty.
 • Do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb mohou lidé vstupovat nejvýše ve skupinách dvou osob. Mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry.

Publikováno 21. 10. 2020 7:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

info od VaK Přerov

Vzhledem k předchozím intenzivním dešťovým srážkám, které způsobily zaplavení jímacího území na čerpací stanici Ústí, odkud je zásobována pitnou vodou oblast Záhoří, vyhlašujeme tímto po konzultaci z Krajskou hygienickou stanicí – ÚP Přerov preventivně, z důvodu předběžné opatrnosti, vodu ze skupinového vodovodu Záhoří do odvolání za pitnou pouze po převaření.

Správný způsob převařování vody je podle Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze následující: vodu uvedeme jednorázově do klokotavého varu, např. ve varné konvici, takže bublá celá její hladina (a voda má přibližně 100 °C), a pak ji necháme nejméně 10 minut stát a přirozeně chladnout (nedáváme do ní led ani ji během chladnutí nedáváme do lednice). Pro většinu účelů použití by se poté mělo vyčkat nejméně tak dlouho, než se voda ochladí na teplotu vhodnou k danému účelu použití. POZOR NA RIZIKO OPAŘENÍ! Tímto způsobem dojde k usmrcení všech rizikových mikroorganismů pro tuto možnou cestu nákazy.

Převařovat je třeba veškerou vodu, která se používá k pití, vaření, přípravě nápojů a jídel (zejména ovoce či zeleniny), čištění zubů a otevřených ran. Převařená a následně ochlazená voda by měla být používána i k péči o tělo malých dětí a osob s oslabenou imunitou a dále k čištění hraček a předmětů běžného užívání, které mohou kojenci a malé děti vkládat do úst.

Toto nařízení se týká obcí: Ústí, Skalička, Kamenec, Opatovice, Paršovice, Valšovice, Rakov, Býškovice, Horní Nětčice, Vítonice, Žákovice, Blazice, Dolní Nětčice, Soběchleby, Radotín, Oprostovice, Bezuchov, Malhotice, Všechovice, Provodovice, Lhota, Sovadina.

Dále upozorňujeme, že přechodně bude mírně zvýšena dávka volného chloru ve vodě.

O zrušení tohoto preventivního opatření budou dotčené obce informovány.


Publikováno 14. 10. 2020 13:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Hodové oslavy 2020

Obecní úřad, TJ Sokol a SDH Horní Nětčice si Vás dovolují pozvat dne 13.6.2020 od 18,00 hodin na společné posezení na hřišti. Můžete se těšit na makrely a klobásy na grilu, o pitný režim bude také postaráno.

V neděli dne 14.6.2020 bude pro Vás otevřen na hřišti výčep od 15,00 hodin a od 16,30 hodin se zahájí přátelské utkání mezi TJ Sokol Horní Nětčice a TJ Sokol Skalička.   Součástí hodových oslav bude mše svatá v místní kapli.   Kdo by měl zájem vzít si makrely s sebou domů, prosíme o objednání počtu kusů na telefonním čísle 725 455 474 (p. Ryška) do 7.6.2020 nejpozději do 18,00 hodin.

Těšíme se na Vás.


Publikováno 5. 6. 2020 12:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Velkoobjemový kontejner

dne 5.6.2020 v od­poledních hodinách bude u budovy „Staré školy“ přistaven velkoobjemový kontejner. Žádáme o vkládání Vašeho odpadu pouze do kontejneru.


Publikováno 5. 6. 2020 12:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

dne 8.6.2020 od 18,00 hodin v budově KD se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Program jednání je k dispozici na úřední desce obce u autobusové zastávky.


Publikováno 5. 6. 2020 12:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Prodej jatečných brojlerů

Dne 6.6.2020 od 8–12 hodin proběhne na farmě v Horním Újezdě prodej jatečných brojlerů.Váha kuřete 2–2,5 kg, cena 28 Kč/kg živé váhy. Škubání kuřat zajištěno.


Publikováno 5. 6. 2020 12:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vakcinace psů proti vzteklině

Veterinární lékař MVDr. Novotný oznamuje, že bude dne 30.5.2020 od 12,45–13,15 hodin na aut. zastávce provádět vakcinaci psů.


Publikováno 25. 5. 2020 18:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

plánovaná odstávka elektřiny

Dne 29.5.2020 od 7,30 do 10,00 hodin má ČEZ v naší obci naplánovanou odstávku elektřiny.


Publikováno 25. 5. 2020 18:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Sběr nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům, že dne 30.5.2020 od 9,30–10,00 hodin bude u obchodu probíhat sběr nebezpečného odpadu.


Publikováno 25. 5. 2020 18:47
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář